Bagaimana mendapatkan perkhidmatan

  • Anda boleh datang secara individu atau berkumpula (tidak lebih daripada lima orang)
  • Jika perlu, buatlah janji temu terlebih dahulu dengan cara mengisi borang janji temu yang boleh didapati di Bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling.
  • Kaunselor juga bersedia dijemput untuk memberi taklimat, penerangan dan khidmat nasihat mengenai sesuatu tajuk secara kumpulan besar atau dalam kelas anda dalam bentuk syarahan atau ceramah.

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons