Objektif Penubuhan UBK

Objektif penubuhan Unit Bimbingan dan Kaunseling adalah seperti berikut:

  • Meningkatkan minat seluruh warga sekolah untuk mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk kesejahteraan hidup sepanjang masa.
     
  • Menyuburkan budaya amar makruf dan nahi munkar.
  • Meningkatkan kesedaran warga sekolah tentang hubungan pendidikan dengan keperluan kerjaya masa depan mengikut potensi diri dan minat.
  • Meningkatkan kesedaran kendiri, potensi diri dan motivasi seluruh warga sekolah supaya bertindak ke arah kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
  • Meningkatkan kualiti kehidupan setiap individu ke arah pencapaian tahap kendiri nirwana  (self actualization)

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons