Wawasan SHAMS


Bahawa sesungguhnya Wawasan SMKA Sheikh Abdul Malek adalah untuk menuju ke arah kesempurnaan pendidikan dengan berorientasikan idealisme kejayaan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons