Dasar Sekolah

Dasar Sekolah

1. Berusaha melaksanakan Dasar Pelajaran Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Negara serta lain-lain rancangan yang ditetapkan oleh kerajaan dengan licin dan memuaskan.
2. Berusaha dan menggemblengkan tenaga yang ada bagi mencapai objektif-objektif sekolah dan Falsafah Pendidikan Negara.
3. Bekerja sebagai satu pasukan dan satu Negara.
4. Segala masalah yang timbul di sekolah adalah merupakan masalah bersama dan mesti diselesaikan bersama.
5. Mewujudkan hubungan yang rapat dan mesra dengan ibu bapa, penjaga murid, masyarakat tempatan dan semua jabatan atau agensi kerajaan.
6. Membentuk satu kumpulan guru dan kakitangan yang bersifat professional serta bertanggungjawab dan memiliki sifat bersih, cekap dan amanah.
7. Memberi peluang serta menggalakkan guru-guru menyediakan tugas-tugas sekolah sebagai satu latihan kepimpinan yang berkesan dan dinamis.
8. Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat sekolah yang bertanggungjawab, berpengetahuan dan berkebolehan bagi memenuhi kehendak-kehendak negara sesuai dengan dasar-dasar kerajaan seperti penerapan nilai-nilai Islam, Dasar Pelajaran Kebangsaan, Dasar Ekonomi Baru dan sebagainya .


FALSAFAH PENDIDIKAN SHAMS
Memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu melalui pendidikan yang sempurna berteraskan panduan :

Al-Quran dan Al-Sunnah, Ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dan amali bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Usaha ini akan melahirkan pelajar berilmu pengetahuan, beriman, beramal soleh, berakhlak mulia, gigih, kreatif, inovatif dan bertanggungjawab untuk ketinggian dan kemuliaan, kejayaan dan kemakmuran bangsa dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons