Visi & Misi Unit Bimbingan dan Kaunseling

Visi

Perkhidmatan Unit Bimbingan dan Kaunseling menjadi peneraju utama dalam mewujudkan suasana yang teraputik dan kondusif di sekolah.

Misi


Untuk merealisasikan visi, kami akan memastikan misi-misi berikut dilaksanakan dengan jayanya:

  • Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan
  • Melahirkan pelajar yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.
  • Membimbing pelajar ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
  • Menjadikan suasana pembelajaran yang berkesan melalui program-program bimbingan dan kaunseling.
  • Membuka ##########

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons